Svältan-Sjöviken Samfällighetsförening


Valärenden 2021-05-02

Svältan- Sjövikens vägsamfällighet

Det ser ut att bli stora förändringar i Vägsamfällighetens styrelse inför nästa verksamhetsår. Vi haringen valberedning i föreningen. Det är istället styrelsen som har den rollen.

Nuvarande styrelse ser ut så här:
Uno Gradin ordförande, Hans Magnusson kassör, Annelie Halvarsson, sekreterare.
samt ledamöter Michael Stridh, och Anders Godin.
Suppleanter Marie Godin, Åke Östman och Kjell Nordin
Följande har meddelat att de avböjer omval
Uno Gradin, Hans Magnusson, Michael Stridh och Anders Godin.

Jag skickar denna skrivelse för att vi i god tid ska kunna hitta en ny väl fungerande styrelse. Du kan föreslå dig själv eller kanske någon granne som du tror platsar i styrelsen.
När det gäller uppdraget som kassör kan en lösning vara att hitta extern hjälp.
Vid styrelsemötet den 20 april bestämde styrelse att årsmötet äger rum den 10 juli klockan 13. Om vädret tillåter håller vi till utomhus på gräsplanen framför sjöbodarna. Det blir som vanligt strandfest och strandstädning. Alla sjöviksbor är välkomna.
Tag god tid och fundera på detta.

Förslag och synpunkter till Uno Gradin tel 070 3333788 eller SMS,
Annelie Halvarsson tel 076 8557788 eller någon annan i styrelsen.

Sjöviken 2021 05 02
Uno Gradin
Ordförande

Dagordning Årsmöte 2020
Valärende 2021-05-02

Dagordning Årsmöte 2020

Dagordning Årsmöte 2020
Dagordning 2020 + Extra dagordning 2020.pdf

%d bloggare gillar detta: