Borttagande av restvirket i Sjöviken

Tyvärr så förliste ett fartyg massor av virke utanför Sjöviken i början av året. Efter ett gediget arbete av de inlejda företaget så har dom fått bort mycket av virket men tyvärr inte allt. Vi mailade ut ett datum för en arbetsinsats då vi insåg att alla vi i Sjöviken behövde göra en sista insats för att ta bort resterna. Stort tack till alla som kom och bidrog till att mycket togs bort. Vi får vidare överväga hur vi ska göra med resterande virke. 

Vänliga hälsningar 

Anneli L Halvarsson 

Ordförande Sjöviken Samfällighetsförening 

Kallelse till årsmöte 2023

Svältan-Sjövikens samfällighetsförening

Dagordning årsmöte 2023

Tid: Lördagen den 8 Juli 2023 klockan 13.00

Plats: Fotbollsplan Sjöviken

 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av dagordning
 3. Val av ordförande för årsmötet
 4. Val av sekreterare för årsmötet
 5. Val av två justeringsmän
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse 2022-05-01—2023-04-30
 7. Ekonomisk rapport 2022-05-01—2023-04-30
 8. Revisorernas berättelse
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Budget 2023-2024
 11. Val av ordförande i styrelsen
 12. Val av fyra styrelseledamöter
 13. Val av tre styrelsesuppleanter
 14. Val av två revisorer
 15. Val av en revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Övriga frågor
 18. Mötet avslutas

Härnösand 20230525

Anneli L Halvarsson

Ordförande

Ladda ner dokument

Många strandstädade i Sjöviken

Det var många som arbetade med att få bort tång och sjögräs från stranden.

Det var ovanligt många som ställde upp vid årets upplaga av strandstädning och årsmöte i Sjöviken. Krattor, grepar och spadar var flitigt i bruk för att få bort sjögräs och tång som vågorna spolat upp på stranden. Även strandråg och annan icke önskvärd växtlighet närmast vattnet försvann snabbt.

Det blev många vändor med traktor och fyrhjuling med släpvagn innan allt var bortforslat och stranden återställd. Ute i vattnet väntade dock mer tång och sjögräs som i värsta fall kommer att spolas upp vid nästa storm.

Arbetet med strandstädningen gick med rekordfart och snart var det dags för grillning av hamburgare och dricka med tillbehör. Grillen sköttes med sedvanlig bravur av Tommy Berglund. Godare hamburgare får man leta länge efter.

Vid årsmötet omvaldes enhälligt Anneli Halvarsson som ordförande. Vice ordföranden Sebastian Bylund hade avsagt sig återval. I hans ställe valdes Nicklas Byström. Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen omvaldes, Linn Risberg, Mattias Linse och Marie Godin.

Vid årsmötet konstaterade styrelsen att det blivit nödvändigt att höja vägavgifterna inför det kommande året. Anledningen till detta är ökande kostnader för vägarna i Sjöviken som vägsamfälligheten ansvarar för. Flera hus har tillkommit och det krävs åtgärder för att förbättra befintliga vägavsnitt av sämre standard.

I verksamhetsberättelsen konstateras att det sker en positiv utveckling i Sjöviken. Ett flertal hus har tillkommit vilket gör vårt område mer levande och ökar attraktiviteten.

Text och foto: Uno Gradin

Deltagarrekord och helt ny styrelse.

Årsmöte samt städning och strandfest den 10-11 juli 2021

Vi fick en helt ny styrelse vid årsmötet på lördagen och vid söndagens strandstädning och strandfest slogs det deltagarrekord.

Årsmötet flyttades från ett planerat möte på fotbollsplanen i Sjöviken. Det berodde på ihärdiga varningar från SMHI om att ett rejält busväder var i antågande Vädergubbarna hade rätt. På lördagen öste regnet ned. Ny lokal blev Gula villan i Gådeåparken som vi lyckats få låna.

Vid årsmötet avbetades inte bara en diger föredragningslista. Sedan klubban fallit för avslutat möte blev det också en presentationsrunda och en frågestund.  Många ämnen som togs upp och besvarades. Som vanligt dök bland annat problemet med alltför höga hastighete upp liksom damm på tomter närmast våra vägar.

Deltagarrekord

Vi som har varit med ett tag kunde snabbt konstatera att det aldrig tidigare varit så många som jobbade med att städa stranden. Värmen var som i tropikerna, men som tur var fläktade en skaplig vind från havet. De som jobbade flitigast började så småningom anta en kraftigt röd färgton och svetten flödade. Alla såg dock ut att trivas och många nya kontakter knöts.
Traktorn rattades som tidigare år av Erik Wiklund. Utan hans värdefulla hjälp hade vi inte klarat av att få bort illaluktande sjögräs och tång. som vågorna kastat upp på stranden. Vi hann även med att få bort strandärt och annan beväxning som invaderar vår strand.

Lars Halvarsson har av styrelsen utsetts till ansvarig för strandstädning och strandfest. Den uppgiften klarade han och medhjälparna utmärkt.. Bra jobbat alla!!!

Efterlängtade hamburgare

Efter strandjobbet väntade efterlängtade hamburgare med dricka och andra tillbehör. Grillen sköttes med sedvanlig bravur av Tommy Berglund. Godare hamburgare får med leta länge efter.

Alla trivdes och ännu mer av förbrödring och kontakter skapades vid borden och på gräsmattan.

Anneli ny ordförande

I styrelsen valdes Anneli Halvarsson enhälligt till ordförande för ett år.

Övriga nya i styrelsen är Linn Risberg, Mattias Linse, Sebastian Bylund och Marie Godin.

Bland suppleanterna omvaldes Åke Östman och nyvaldes Björn Bratell och Nicklas Byström.

Revisorerna fick förnyat förtroende, Malou Pettersson och Stefan Hedman samt suppleant E G Höglund.

 Den styrelse som avgick består av Uno Gradin, ordförande, Hans Magnusson, kassör, Anneli Halvarsson sekreterare samt ledamöter Michael Stridh och Anders Godin.

Vi passar på att önska Anneli och den nya styrelsen lycka till. Alla sjöviksbor tillönskas också en fortsatt fin sommar i Sjöviken.

Text och foto: Uno Gradin

Ladda ner dokument här.

Ändrad lokal för årsmötet den 10 juli 2021

På grund av befarat regn på lördag flyttas det planerade
årsmötet den 10 juli till Gula villan (Gådeåparken).
Årsmötet börjar som planerat kl 13.00.

Strandstädning och strandfest flyttas till söndag den 11 juli kl
11.00. Då lovar meteorologerna fint väder med sol och
värme.

Hoppas att flytten och den ändrade lokalen inte medför för
mycket olägenheter. Styrelsen har tyvärr inte möjlighet att
styra över vädrets makter. Vi får som i det militära gilla läget.

Sprid detta till så många som möjligt.
Vi bjuder på kaffe och bulle.

Uno Gradin
Ordförande

Ladda ner dokument

Tuffa vinterbadare i Sjöviken

Vinterbad i Sjöviken. Foto: Uno Gradin

Sjövikens fina sandstrand är frekventerad vid alla årstider.
På söndagarna brukar ett gäng tuffingar svalka sig i det  omkring nollgradiga
vattnet. I Smitingen är surfing populärt men i Sjöviken bjuder vi istället på
vinterbad.
Söndag den 17 januari var det vackert väder  och kanske något värmande solsken,
men vattentemperaturen påverkades knappast. Ingen is syntes dock till.  Garanterat
myggfritt var det dock under badet.
Väntar vi några månader kan vi badkrukor kanske också njuta av badvattnet 
vår vackra vik.

Text: Uno Gradin

Ny vägskylt i Sjöviken

Lördagsmorgonen den 7:e november fixade Mikael Stridh och Uno Gradin en påminnelse för alla bilister att inte köra fortare än 30 km/h på vår väg till Sjöviken. Den nya skylten
finns nära vägförgreningen till norra respektive södra Sjöviken.
Det har klagats mycket på att en del trafikanter kör alldeles för fort och risken
för olyckor är stor, vägen är krokig och sikten är skymd på grund av träd och
buskar nära vägkanten. Mikael Stridh har i höst åtgärdat mycket av slybuskaget
med sin röjsåg. Vi tackar för den värdefulla insatsen.
Fem medlemmar i vår förening föreslår i en motion att flera åtgärder vidtas för
att få trafikanterna att hålla max påbjuden hastighet på 30 km/h. Ärendet har nu
hamnat i styrelsen som vid nästa sammanträde behandlar denna viktiga fråga.
En åtgärd som motionärerna föreslagit är en påbudsskylt vid korset Sjöviken
norra och södra. Det förslaget är nu åtgärdat.
Styrelsen har även gjort inköp av enkla och billiga farthinder i form av blomlådor som
placerats ut där riskerna bedöms vara störst. Någon har också placerat ut
barncyklar vid vägkanten vilket blivit en viktig påminnelse om att hålla farten
nere med tanke på våra lekande barn.
Styrelsen passar på att önska alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År.

Uno Gradin
Mikael Stridh

Text: Uno Gradin

Strandstädning 2020

Den 4:e Juli var det strandstädning i Sjöviken, många deltog med glatt humör, spadar, grepar och krattor. Med hjälp av Erik och hans traktor var stranden snabbt i gott skick för sommarens badaktiviteter. Vi samlades därefter hos Åke för att åtnjuta grillade hamburgare och varandras sällskap. Bra jobbat allesammans!

Foto: Uno Gradin

Strandstädning

Varje år är det strandstädning i Sjöviken. Stranden får sin årliga finputsning inför sommarens kommande strandgäster. Medlemmar i samfällighetsföreningen krattar sanden och tar upp alger och annat som har spolats upp under vinterstormarna. Dagen avslutas med grillning och en klurig poängtävling…

Foto: Uno Gradin